Obrazy van Gogha - Reprodukcje

Vincent van Gogh (1853-1890), holenderski malarz postimpresjonistyczny, autor jednych z najważniejszych dzieł w historii malarstwa. W swoim malarstwie skupiał się na kolorystyce, dzięki czemu wypracował własny, niepowtarzalny styl w swoich obrazach, takich jak "Słoneczniki", "Gwiaździsta noc" czy "Irysy".

Obrazy van Gogha


Kolor u van Gogha ma szczególne znaczenie - jest środkiem pozwalającym z dostateczną siłą wyrazić wewnętrzne przeżycia twórcy. Wielu badaczy widzi w jego malarstwie odwzorowanie jego problemów ze zdrowiem psychicznym - dla niektórych w obrazach Vincenta van Gogha przejawia się chaos myślowy, dla innych są to jedynie frustracje niedocenionego artysty. Vincent van Gogh w swoich obrazach korzystał zarówno z osiągnięć impresjonistów, jak i neoimpresjonistów, dzięki czemu stworzył charakterystyczne dzieła takie jak "Czerwona winnica", "Pokój van Gogha w Arles I" czy "Portret doktora Gacheta".

Trusted Shops Certificate

Certyfikowany sklep Trusted Shops. Zobacz więcej >>

 
 
You cannot define a correlation name '_price_order_table' more than once

#0 /home/www/www/shop.bimago.com/www/lib/Zend/Db/Select.php(315): Zend_Db_Select->_join('left join', Array, '_price_order_ta...', Array, NULL)
#1 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Eav/Mysql4/Product/Collection.php(1160): Zend_Db_Select->joinLeft(Array, '_price_order_ta...', Array)
#2 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Eav/Model/Entity/Collection/Abstract.php(1245): Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Mysql4_Product_Collection->addAttributeToSort('price', 'asc')
#3 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Toolbar.php(159): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->setOrder('price', 'asc')
#4 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Artgeist/Catalog/Block/Product/List.php(96): Mage_Catalog_Block_Product_List_Toolbar->setCollection(Object(Artgeist_Catalog_Model_Resource_Eav_Mysql4_Product_Collection))
#5 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(642): Artgeist_Catalog_Block_Product_List->_beforeToHtml()
#6 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(503): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#7 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(454): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('product_list', true)
#8 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Category/View.php(81): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('product_list')
#9 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/design/frontend/default/bimago/template/catalog/category/view.phtml(117): Mage_Catalog_Block_Category_View->getProductListHtml()
#10 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(157): include('/home/www/www/s...')
#11 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(189): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend/defaul...')
#12 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(206): Mage_Core_Block_Template->renderView()
#13 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
#14 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Text/List.php(43): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#15 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
#16 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(503): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#17 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(454): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('content', true)
#18 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/design/frontend/default/bimago/template/page/3columns-category.phtml(44): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('content')
#19 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(157): include('/home/www/www/s...')
#20 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(189): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend/defaul...')
#21 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Mage/Core/Block/Template.php(206): Mage_Core_Block_Template->renderView()
#22 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
#23 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(529): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#24 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(347): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
#25 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/local/Artgeist/Catalog/controllers/CategoryController.php(88): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
#26 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(376): Artgeist_Catalog_CategoryController->viewAction()
#27 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(248): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('view')
#28 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(158): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#29 /home/www/www/shop.bimago.com/www/app/Mage.php(459): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#30 /home/www/www/shop.bimago.com/www/index.php(72): Mage::run('polish')
#31 {main}